Cennik

PSYCHOTERAPIA
INDYWIDUALNA

 • Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut
 • Możesz zapłacić przed, jak i po sesji
 • Możesz równolegle korzystać z terapii grupowej

PSYCHOTERAPIA
GRUPOWA

 • Sesje terapii grupowej trwają 2 godziny
 • Opłata jest pobierana z góry za miesiąc uczestnictwa w grupie
 • Nie ma sesji pojedynczych ze względu na poczucie bezpieczeństwa uczestników grupy

PSYCHOTERAPIA
RODZINNA

 • Sesje terapii rodzinnej w Warszawie trwają od 50 minut do 80 minut
 • W sesji mogą uczestniczyć więcej niż 2 osoby z rodziny
 • Sesje terapii rodzinnej mają służyć całemu systemowi jakim jest rodzina

PSYCHOTERAPIA
PAR

 • Sesje terapii par w Warszawie trwają od 50 minut do 80 minut adekwatnie do potrzeby
 • W sesji uczestniczą pary będące w bliskiej relacji
 • Celem często bywa poprawa jakości życia obu partnerów