dobra terapia w Warszawie

DOBRA TERAPIA

Skuteczna terapia uzależnień

Niekiedy słyszy się od pacjentów, że terapia uzależnień, jaką odbyli, nie była skuteczna. Twierdzą, że nie zagwarantowała im długotrwałej zmiany, a raczej szybki powrót do picia. Pacjenci najczęściej upatrują przyczyn porażki w nieskutecznych oddziaływaniach terapeutów czy nieefektywnym programie leczenia. Często takie postrzeganie wynika z mechanizmów uzależnienia i niechęci do przejęcia odpowiedzialności za własny proces leczenia. Przyczyn nieskuteczności terapii uzależnień może być jednak wiele- jak również istnieje wiele czynników, które wpływają na jej powodzenie. 

 

Na skuteczność terapii uzależnień składa się wiele zmiennych, zarówno po stronie terapeuty, procesu leczenia, jak i samej osoby uzależnionej zgłaszającej się po pomoc. Ważna jest współpraca terapeuty i pacjenta, którą cechuje zaangażowanie, otwartość, solidne przymierze terapeutyczne i dążenie do wspólnie ustalonego celu.

 

ZAANGAŻOWANY PACJENT W GABINECIE

Terapia uzależnienia ma okazję się powieść, jeśli zostanie spełniony podstawowy warunek umożliwiający jakąkolwiek zmianę, czyli obecność i zaangażowanie. Obecność to z jednej strony regularne uczestnictwo w terapii indywidualnej czy grupowej, a z drugiej strony otwartość na przyglądanie się sobie, swoim trudnościom, doznawanym emocjom. Zaangażowany pacjent to osoba ciekawa swojego wnętrza i chętna do jego eksploracji, przy pomocy towarzyszącej postawy terapeuty. Zaangażowanie wyrażane jest również poprzez otwarte dzielenie się swoimi problemami, a w przypadku alkoholików- nie zatajanie faktu o złamaniu abstynencji. Szczerość w przestrzeni terapeutycznej i odnoszenie się wszelkich aktualnych problemów pacjenta wzmacnia szansę na zajęcie się nimi, a przez to realną, skuteczną pracę terapeutyczną. 

 

PRACA PACJENTA POZA GABINETEM

Po stronie pacjenta leży również odpowiedzialność za pracę pomiędzy sesjami terapeutycznymi. Zaangażowany w terapię alkoholik, który zdecydował się na utrzymywanie abstynencji, wykonuje pracę terapeutyczną również poza spotkaniami z terapeutą czy grupą terapeutyczną. Praca ta może polegać na podtrzymywaniu uważności na własne stany emocjonalne, w tym pojawiający się głód alkoholowy. Wdrażanie sposobów na radzenie sobie z pragnieniem napicia się, sięganie do zaplecza, jakim jest wsparcie (np. uczestnictwo w spotkaniach grup Anonimowych Alkoholików), dbanie o higienę umysłu i ciała, stosowanie się do zaleceń terapeutycznych- to wszystko ma szanse zadziać się tylko poza gabinetem terapeutycznym, dzięki zaangażowanej postawie pacjenta. 

 

DOBRY TERAPEUTA

Terapeuta uzależnień towarzyszy swojemu pacjentowi w podróży w głąb siebie. Początkowy etap terapii uzależnień bywa dla wielu osób trudny- zmaganie się z próbami utrzymywania abstynencji, podjęcie decyzji o zmianie i wątpliwości z tym związane, okupione często wahającą się motywacją do leczenia. Terapeuta tworzy swoją postawą stabilną bazę, na której pacjent może się oprzeć, być ze swoimi trudnościami i cierpieniem. Dobry terapeuta wykazuje się empatią i zrozumieniem dla przeżyć pacjenta. Nie wpada w wir emocji pacjenta, lecz jest w stanie poczuć i wyobrazić sobie, jak pacjent widzi i doświadcza otaczającej go rzeczywistości. Psychoterapeuta aktywnie słucha treści wnoszonych przez pacjenta, jest otwarty na dialog z nim, pomaga mu nazywać doświadczane przez niego emocje, potrzeby, wspierać dążenie do ich realizacji. 

 

Dobry terapeuta jest jak ogrodnik dbający o rośliny w ich rozwoju, ułatwiając realizację ich naturalnego potencjału. Rolą terapeuty jest umożliwić i wspierać proces pacjenta w stawaniu się sobą. 

 

Osoby uzależnione często przeżywają wiele konfliktów wewnętrznych, przymusów, mają wobec siebie wysokie wymagania, zmagają się z niską samooceną, cierpieniem i nieprzetworzonymi traumatycznymi doświadczeniami. Z wszelkimi tymi problemami nierzadko radzą sobie za pomocą picia. Terapeuta ma za zadanie stworzyć dobre warunki w procesie terapeutycznym, aby uzależniony pacjent mógł pozbyć się nałogowych schematów, a także uporać się z wszelkimi ścigającymi go demonami. Pomaga w tym postawa nacechowana autentycznością i bezwarunkową akceptacją– dobry terapeuta jest w stanie przyjąć alkoholika czy narkomana z wszelkimi jego deficytami, niedoskonałościami, całym bagażem trudnych, często przytłaczających doświadczeń. Doświadczenie tak bezwarunkowej akceptacji jest często czynnikiem wspierającym proces terapeutyczny, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa pacjenta i umożliwia proces zmiany. Terapeuta skuteczny, to również terapeuta profesjonalny. Profesjonalizm oznacza znajomość mechanizmów uzależnienia, rozumienia funkcjonowania osoby uzależnionej, ale również otwartość na nieustanne dokształcanie się, aktualizację wiedzy i metod psychoterapii w zakresie uzależnień, poddawanie pracy regularnej superwizji.

 

METODA TERAPII UZALEŻNIENIA I PROCES TERAPEUTYCZNY

Na skuteczność terapii uzależnienia może mieć również wpływ forma jej leczenia. Niektóre osoby będą potrzebowały zamkniętej formy terapii, odbywającej się w ośrodku stacjonarnym. Ta metoda leczenia jest bardziej odpowiednia dla osób, które mają trudność z utrzymywaniem abstynencji, a także przebywają w środowisku niesłużącym trzeźwieniu. Leczenie ambulatoryjne oferuje zarówno terapię indywidualną, jak i grupową, co wydaje się połączeniem najbardziej optymalnym. Terapia w Poradni Leczenia Uzależnień umożliwia korzystanie z grupowej formy wsparcia, która niezwykle wspiera proces trzeźwienia- jest miejscem, gdzie alkoholik czy narkoman może poczuć się mniej osamotniony w walce ze swoim problemem, a także posłuchać, jak inni radzą sobie z podobnymi dla niego trudnościami. Grupa terapeutyczna jest także swojego rodzaju lustrem, w którym można się przeglądać i poszerzać świadomość swojego funkcjonowania. Terapia indywidualna jest natomiast niezwykle cenna ze względu na bezpieczną przestrzeń relacji terapeutycznej i możliwość dogłębnego przyjrzenia się swoim trudnościom, również tym, których alkoholik doświadcza na grupie terapeutycznej. Niezwykle ważnym czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna, która w sposób wyjątkowy wnosi szereg cennych dla pacjenta informacji o jego funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych. Omawianie relacji terapeutycznej, czyli zachowań i odczuć po stronie pacjenta i terapeuty jest ważnym obszarem analizy, wspierającym proces terapii.  Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *