DOROTA DUDKIEWICZ

COACH, PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Jest absolwentką psychologii i anglistyki na Uniwersytecie SWPS, terapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji oraz dyplomowaną psychoterapeutką w nurcie integracyjnym. Zawód psychoterapeuty uprawia od 2013 roku a doświadczenie zdobywała w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, Fundacji ”Sławek”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii oraz na Oddziale XVIII Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W latach 2012-2022 współprowadziła Ośrodek Terapii Uzależnień MEDJOL w Ostrówku.

Przez wiele lat prowadziła grupy psychoedukacyjne dla osób współuzależnionych. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyła w licznych kursach m.in. w szkoleniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Programu Ograniczania Picia, terapii osób z zaburzeniami odżywiania, pomocy psychologicznej osobom LGBT+, a także w rocznym kursie psychoterapii Gestalt. Swoją pracę poddaje stałej superwzji. W 2018 roku w ramach podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz osób wykluczonych została wyróżniona statuetką Ambasadora Wolności.

W gabinecie kieruje się Terencjuszowską zasadą ”Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”

W życiu prywatnym miłośniczka strzelectwa sportowego i polskiej kultury ludowej.