KATARZYNA PUŁAWSKA-POPIELARZ

SUPERWIZOR

Katarzyna Puławska-Popielarz ukończyła Uniwersytet Warszawski- Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (1979). Specjalista psychoterapii uzależnień. Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji w Kazuniu- Bielany od 1988.

Kierownik zespołu terapeutycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie od 1996 do 2017

Wieloletni superwizor Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykładowca akademicki, wykładowca CMKP.

Szkoleniowiec z zakresu terapii uzależnień w ramach systemu certyfikacyjnego specjalistów/ instruktorów uzależnień.

Prowadzenie staży studenckich i praktyk zawodowych w ramach Młodzieżowego Ośrodka w Kazuniu i Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Prowadzenie staży klinicznych w ramach certyfikacji w zakresie terapii uzależnień rekomendowanych przez KBPN.

Ponad 40 letni staż pracy w obszarze uzależnień ( leczenie i profilaktyka)
Autor licznych publikacji w zakresie literatury poświęconej terapii uzależnień i leczenia HIV/AIDS
V-ce Prezes Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
V-ce Prezes Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych
Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego PTN AIDS.