MARTA ZDZIARSKA

CERTYFIKOWANY TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam studium psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie akredytowanego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz szkolenie w dziedzinie uzależnień behawioralnych. Stale poszerzam swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje terapeutyczne poprzez szkolenia, superwizje oraz pracę własną.

Doświadczenie zawodowe rozpoczęłam działalnością w różnych placówkach Stowarzyszenia Monar zajmując się psychoterapią młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych głównie od alkoholu, narkotyków, hazardu, ale i ze współistniejącymi uzależnieniami behawioralnymi.

Poszerzając swoją praktykę podjęłam pracę w poradni uzależnień w Warszawie prowadząc terapię indywidualną jak i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ze znamionami syndromu DDA.

Organizowałam również warsztaty w obszarze asertywnych zachować abstynenckich, złości oraz nawrotów.

Aktualnie w naszym ośrodku Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie , przyjmuję osoby dorosłe uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz członków rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.

Moją podstawą pracy z drugim człowiekiem jest budowanie bezpiecznej, dobrej relacji terapeutycznej. Dbam by podejmowane przeze mnie interwencje były profesjonalne i w jak najszerszym stopniu użyteczne dla pacjenta.

Nie kieruję się sztywnymi schematami procesu terapeutycznego, gdyż do każdej osoby podchodzę indywidualnie. Ważnym elementem mojej pracy jest zaangażowanie oraz dostrzeganie niepowtarzalności każdej jednostki.