mediacje rodzinne warszawa

Mediacje

Mediacje rodzinne i ich cel


Mediacje rodzinne to : wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron konfliktu. Mediacja nie określa kto ma racje w konflikcie.


Kim jest mediator rodzinny ?


Jest to osoba bezstronna i neutralna. Nie narzuca własnych rozwiązań, to strony decydują o warunkach ugody

Mediator rodzinny pomaga w:

– stworzeniu warunków dających możliwość na wysłuchanie i przedstawienie swoich racji

– wyznaczeniu wspólnych interesów- wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony


Mediacje rodzinne – zasady.


Dobrowolność – Strony biorą dobrowolnie udział w mediacji. Na każdym etapie mediacji mogą od niej odstąpić.

Bezstronność – Obie strony mają równe praca i są traktowane jednakowo.Mediator jest osobą bezstronną, niepowiązaną w żaden sposób z żadną ze stron.Mediator nie staje po niczyjej stronie i nie wyróżnia żadnej z nich.

Poufność – Przebieg mediacji jest objęty tajemnicą. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom.Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.

Neutralność – Mediator jest osobą neutralną, nie czerpie żadnych korzyści z formy i treści zawartej ugody.

Treść porozumienia zależy od stron. Rolą Mediatora rodzinnego jest aby zawarta ugoda była realna, konkretna oraz satysfakcjonująca dla obu stron. Mediator też nie narzuca stronom swojego światopoglądu i wartości. Osoba mediatora nie jest zależna od żadnej ze stron oraz jest neutralna co do przedmiotu sporu.

Akceptowalność – Obie strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia

 
Mediacje rodzinne – kiedy warto skorzystać?


Gdy ktoś chce mieć wpływ na formę porozumienia. Jeżeli chcesz aby rozwód nie trwał latami Jeśli chcesz mieć wpływ na decyzje dotyczące Twojego dziecka i określenie planu wychowawczego Gdy chcesz podjąć decyzje związane z rozwodem w kameralnych warunkach, a nie publicznie. Jeśli zależy Ci na poufności rozmów Jeżeli zależy Ci na rozwiązaniu sporu, a nie na pogłębianiu konfliktu. Gdy zależy Ci na satysfakcjonującym rozwiązaniu, na którego warunki będziesz miał wpływ.

 
Przy jakich sprawach warto zgłosić się do mediatora rodzinnego / cywilnego?


Rozwiązanie konfliktów rodzinnych / sąsiedzkich

Określenie kontaktów z dzieckiem

Okołorozwodowe:- ustalenia dotyczące podziału majątku

– zaspokojenia potrzeb rodziny,

– określenie wysokości alimentów,

– określenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej/ tworzenie planów wychowawczych w tym: miejsca zamieszkania, sposobu i harmonogramu kontaktów, kontaktów dziecka   z innymi członkami rodziny, sposobów rozstrzygania o ważnych sprawach dotyczących dziecka (takich jak np. szkoła, opieka zdrowotna) oraz zasad i wartości wychowawczych

– określenie spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.


Kto pokrywa koszty mediacji ?

Całość kosztów mediacji pokrywają strony. Jeśli strony nie porozumieją się co do opłaty za mediację, koszty są rozkładane równomiernie na strony mediacji .


Jakie kroki należy podjąć, chcąc skorzystać z mediacji rodzinnych w Warszawie ?


Mediacje rodzinne – chcesz dowiedzieć się więcej? Można umówić się na konsultację z mediatorem. Jeśli są Państwo zdecydowani na mediację rodzinną w Warszawie, należy umówić się na spotkanie.

W spotkaniu tym biorą udział obie strony. Jeśli nie pozostają Państwo w kontakcie z drugą stroną, lub chcielibyście uniknąć rozmowy o mediacji, istnieje możliwość że to mediator skontaktuje się z drugą stroną, w celu:-poinformowaniu że wyszli Państwo z propozycją mediacji-opisaniem czym jest mediacja-umówieniem wspólnego spotkania