OTO NASZ ZESPÓŁ PSYCHOTERAPEUTÓW
WARSZAWSKIEGO CENTRUM PSYCHOTERAPII

TERAPIA NASTROJE

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług terapeutycznych dla naszych Klientów oraz zgodnie z wymogami sztuki zawodowej – nasz zespół jest superwizowany przez Certyfikowanego superwizora psychoterapii. Superwizor w psychoterapii uzależnień to specjalista terapii uzależnień o bardzo dużym doświadczeniu czuwający nad pracę i etyką zawodową danego zespołu i służący głosem doradczym, korygującym i pogłębiającym wiedzę i profesjonalizm zespołu. Człowiek nie uzależnia się od substancji: płynu, proszku, czy rośliny – uzależnienie to przede wszystkim stan umysłu. Ten stan pojawia się dużo wcześniej niż problemowe używanie czy picie. On jest przyczyną . Wraz z Wami szukamy przyczyn – nie zajmujemy się konsekwencjami. Te już znacie.

Nasz zespół to przede wszystkim doświadczeni terapeuci uzależnień. Każdy z nas, poza dyplomami i certyfikatami, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z człowiekiem uzależnionymi, nadużywającym czy zagrożonym uzależnieniem.

Naszym celem jest towarzyszenie Tobie w znalezieniu odpowiedzi na trudne pytania…to, z kolei ma pomóc w lepszym poznaniu siebie, w rozwoju osobistym, w radzeniu sobie z emocjami, we wzroście poczucia wartości. Końcowym efektem chcemy, by było większe poczucie wewnętrznego spokoju, wyciszenia sprawczości i szczęścia.

Taka filozofia pozwala naszym terapeutom uzależnień zajmować się z powodzeniem każdym uzależnieniem: od alkoholu, od narkotyków (marihuany, amfetaminy, heroiny, dopalaczy, etc), oraz uzależnieniami od czynności (uzależnienia behawioralne) hazardu, komputera, seksu…

BARTŁOMIEJ PIEROŻEK

Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.

MARTA BUCHOLC

Psycholog,  Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.

JOANNA BARUCKA

Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

AGNIESZKA SEJDA

Psychoterapeuta w nurcie Ericsonowskim w Procesie Certyfikacji.

OLGA KOSTECKA

Psycholog , Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień.

KAROLINA DELURA

Psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.

DOROTA DUTKIEWICZ

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień,  Psychoterapeuta integracyjny, psycholog.

MAGDALENA CHABOWSKA

Pedagog, mediator, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

NATALIA LEWANDOWSKA

Pedagog resocjalizacyjny. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.