O NAS

Człowiek nie uzależnia się od substancji: płynu, proszku, czy rośliny – uzależnienie to przede wszystkim stan umysłu. Ten stan pojawia się dużo wcześniej niż problemowe używanie czy picie. On jest przyczyną . Wraz z Wami szukamy przyczyn – nie zajmujemy się konsekwencjami. Te już znacie.

Nasz zespół to przede wszystkim doświadczeni terapeuci uzależnień. Każdy z nas, poza dyplomami i certyfikatami, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z człowiekiem uzależnionymi, nadużywającym czy zagrożonym uzależnieniem.

Naszym celem jest towarzyszenie Tobie w znalezieniu odpowiedzi na trudne pytania…to, z kolei ma pomóc w lepszym poznaniu siebie, w rozwoju osobistym, w radzeniu sobie z emocjami, we wzroście poczucia wartości. Końcowym efektem chcemy, by było większe poczucie wewnętrznego spokoju, wyciszenia sprawczości i szczęścia.

Taka filozofia pozwala naszym terapeutom uzależnień zajmować się z powodzeniem każdym uzależnieniem: od alkoholu, od narkotyków (marihuany, amfetaminy, heroiny, dopalaczy, etc), oraz uzależnieniami od czynności (uzależnienia behawioralne) hazardu, komputera, seksu…

OTO NASZ ZESPÓŁ TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ ALMA LIBRE

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług terapeutycznych dla naszych Klientów oraz zgodnie z wymogami sztuki zawodowej – nasz zespół jest superwizowany przez Certyfikowanego superwizora psychoterapii.

Superwizor w psychoterapii uzależnień to specjalista terapii uzależnień o bardzo dużym doświadczeniu czuwający nad pracę i etyką zawodową danego zespołu i służący głosem doradczym, korygującym i pogłębiającym wiedzę i profesjonalizm zespołu. 

Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.

Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.

Certyfikowany terapeuta uzależnień, trener grupowy.

Psycholog,  Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.

Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Psychoterapeuta w nurcie Ericsonowskim w Procesie Certyfikacji.

Psycholog , Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień.

Certyfikowany terapeuta uzależnień, trener dramy.

Certyfikowany terapeuta uzależnień.

Psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.

Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, andragog, trener grupowy, coach.

Certyfikowany terapeuta uzależnień.

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień,  Psychoterapeuta integracyjny, psycholog.

Pedagog, mediator, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Pedagog resocjalizacyjny. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.