OTO NASZ ZESPÓŁ PSYCHOTERAPEUTÓW
WARSZAWSKIEGO CENTRUM PSYCHOTERAPII

TERAPIA NASTROJE

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług terapeutycznych dla naszych Klientów oraz zgodnie z wymogami sztuki zawodowej – nasz zespół jest superwizowany przez Certyfikowanego superwizora psychoterapii. Superwizor w psychoterapii uzależnień to specjalista terapii uzależnień o bardzo dużym doświadczeniu czuwający nad pracę i etyką zawodową danego zespołu i służący głosem doradczym, korygującym i pogłębiającym wiedzę i profesjonalizm zespołu. 

Nasz zespół to przede wszystkim doświadczeni psychoterapeuci . Każdy z nas, poza dyplomami i certyfikatami, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z człowiekiem będącym w potrzebie psychologicznego wsparcia.

Naszym celem jest towarzyszenie Tobie w znalezieniu odpowiedzi na trudne pytania…to, z kolei ma pomóc w lepszym poznaniu siebie, w rozwoju osobistym, w radzeniu sobie z emocjami, we wzroście poczucia wartości. Końcowym efektem chcemy, by było większe poczucie wewnętrznego spokoju, wyciszenia sprawczości i szczęścia.

Taka filozofia pozwala naszym terapeutom zajmować się z powodzeniem każdym problemem natury psychicznej…

BARTŁOMIEJ PIEROŻEK

Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.

MARTA BUCHOLC

Psycholog,  Certyfikowany Terapeuta Uzależnień.

JOANNA BARUCKA

Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

AGNIESZKA SEJDA

Certyfikowany psychoterapeuta w nurcie Ericsonowskim .

KAROLINA DELURA

Psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.

DOROTA DUTKIEWICZ

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień,  Psychoterapeuta integracyjny, psycholog.

MAGDALENA CHABOWSKA

Pedagog, mediator, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.