OLGA KOSTECKA

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ  KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na specjalizacji psychologia kliniczna.

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie – w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą, pracując z młodzieżą używającą alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Dodatkowo pracowała w Centrum Odwykowym SPZOZ w Warszawie, prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.

Dba o doskonalenie swojej wiedzy uczestnicząc w licznych szkoleniach:

  • “Praca z młodzieżą z tendencjami suicydalnymi. Terapia samouszkodzeń”
  • “Praca psychoterapeutyczna z dzieckiem po traumie”
  • “Współuzależnienie – praktyka pomagania”

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W życiu prywatnym miłośniczka dalekich podróży, jogi i literatury.”