psychoterapia online warszawa

Pomoc psychologiczna online

Bagatelizowanie problemu

Psychoterapia online za sprawą doświadczeń wyniesionych z pandemii koronawirusa staje się co raz bardziej powszechna. Mimo to, bardzo wiele osób bagatelizuje swoje problemy. Jest to najgorsze, co można zrobić. Problemy ulegają eskalacji do takiego stopnia, że osoba nie potrafi sobie z nimi poradzić. Dzieje się tak głównie z problemami, które mają naturę psychologiczną. Bardzo często zwalczenie problemu, który rozszerzył się do olbrzymich rozmiarów wymaga pomocy specjalistycznej. Nie trzeba jednak korzystać z terapii indywidualnej czy psychoterapii grupowej, dobrze sprawdzi się terapia on-line.

Obawa przed spotkaniem a psychoterapia online

Wiele osób nie chce chodzić na psychoterapię, ponieważ obawia się spotkań twarzą w twarz i rozmowy o swoich problemach. To właśnie był jeden z powodów, dla których powstała terapia online. Niektórzy pacjenci czują się o wiele bezpieczniej, jeśli mówią o swoich problemach w domu i nie siedzą bezpośrednio przed psychoterapeutą. Mają różne opcje do wyboru. Mogą korzystać z terapii z użyciem kamer internetowych lub samego czatu, czy telefonu.

Konsultacja terapeutyczna online

Na samym początku zawsze odbywa się konsultacja. Trwa ona zwykle przez jedno lub dwa spotkania. Jest ona niezbędna, aby określić dokładnie problem. Nie na wszystkie problemy pomoże terapia on-line. Jeśli problem jest bardzo skomplikowany i ma złożone podłoże to najlepszym rozwiązaniem jest terapia indywidualna. Nie zawsze jednak istnieje możliwość konsultacji twarzą w twarz, dlatego dla niektórych pozostaje jedynie terapia przez Internet. Aktualnie technologia pozwala na to, by psychoterapia udzielana w sieci, stała na najwyższym poziomie

Ludzie z małych miejscowości i zagranicy a psychoterapia online

Mieszkańcy małych miejscowości oraz ci, którzy wyjechali za granicę, często nie mają szans, aby udać się na terapię indywidualną. Jedyną opcją, która im pozostaje jest terapia on-line. W małych miejscowościach bardzo często brakuje specjalistów. Polacy, którzy mieszkają za granicą, zwykle nie władają językiem obcym w wystarczającym stopniu, aby w pełni się porozumieć z terapeutą. Często wolą porozmawiać o problemach z Polakami.

W Warszawskim Centrum Psychoterapii TERAPIA NASTROJE terapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie pracy terapeutycznej online.