Psychoterapia Warszawa

Terapia uzależnień to proces pomagający osobom zmagającym się z nałogami w przezwyciężeniu ich problemu i powrocie do zdrowego stylu życia. Dowiedz się więcej

Terapia dla współuzależnionych to proces pomagający bliskim osób uzależnionych w zrozumieniu swojego miejsca w problemie i w umiejętnym wspieraniu osoby uzależnionej w procesie wyjścia z nałogu. Dowiedz się więcej

Terapia DDA i DDD to specjalistyczna terapia, która pomaga w radzeniu sobie z objawami tych zaburzeń psychicznych, takimi jak: lęki, depresja, zaburzenia dysocjacyjne i drażliwość. Dowiedz się więcej