Skuteczna terpia to sposób na polepszenie jakości życia

Skuteczna terapia. Jak rozpoznać ?

Skuteczna terapia to proces, który potrzebuje czasu, aby mógł zaowocować.

Nie przynosi ona natychmiastowych rezultatów, efekty nie pojawiają się nagle, po kilku spotkaniach z psychoterapeutą.

Aby psychoterapia „działała”, potrzebne jest stworzenie relacji pomiędzy terapeutą a klientem, a także zaangażowanie z obu stron. Terapeuta wspiera klienta poprzez swoją życzliwą obecność, empatię, towarzyszenie w trudnościach i nakierowywanie na doświadczanie emocji. Klient natomiast angażuje się w proces terapii poprzez otwartą postawę, chęć zagłębiania się w swój świat wewnętrzny, pracę pomiędzy sesjami.

Skuteczna terapia a wątpliwości.

Nawet w „skutecznej terapii” pojawiają się jednak momenty zwątpienia i utknięcia. Przewijają się w głowie pytania – „czy ta terapia ma sens?”, „czy moja terapia jest skuteczna?”.

Często są to momenty przejściowe, tymczasowe, które po jakimś czasie mijają. Bycie w trudzie procesu terapeutycznego może budzić chęć rezygnacji z terapii.

Jednak jak w życiu, tak i w terapii, są momenty widocznych postępów, jak i „dołki” – frustracja, poczucie, że nic się nie dzieje, że stoję w miejscu lub wręcz się cofam.

Są jednak czynniki, które pomagają określić, czy proces terapeutyczny ukierunkowany jest w dobrą stronę.

SKUTECZNA TERAPIA TO WIĘKSZY KONTAKT Z EMOCJAMI

Czynnikiem wskazującym na to, że psychoterapia pomaga, jest z poprawa kontaktu z własnymi emocjami.

Jeśli zauważasz, że z większą łatwością przychodzi ci rozpoznawanie uczuć nazywanie ich, to znak, że idziesz w dobrym kierunku. Skuteczna terapia pozwala nawiązać kontakt z własnym ciałem i emocjami. Jesteś na dobrej drodze, jeśli masz coraz większą świadomość swojego ciała – potrafisz zlokalizować w nim doświadczane aktualnie emocje.

Ciało i emocje w nim zamieszkujące potrzebują cierpliwości i uważnego, powolnego poznawania – nie da się zrobić ekspresowego kursu w tym zakresie. Skuteczna terapia uczy świadomości ciała i odczuć z niego płynących. Samo przyzwalanie sobie na doświadczanie emocji jest już pierwszym dobrym krokiem.

Większa akceptacja nieprzyjemnych uczuć, pozwalanie im na swobodne bycie, poznawanie ich, poszukiwanie ich „miejsca zamieszkania” w ciele – to dobry sygnał w procesie terapeutycznym.

Również doznawanie ulgi, radości i innych przyjemnych emocji jest krokiem posuwającym proces terapii do przodu. Jeśli ktoś ma trudność z odczuwaniem zadowolenia z życia, to większy kontakt ze sobą, swoimi wartościami, może popchnąć ku realizacji potrzeb.

Z tego miejsca już tylko krok dzieli od większej satysfakcji z życia. Jeśli więc wachlarz odczuwanych emocji się poszerza, pozwalasz sobie na trudne uczucia, jak i doświadczasz przyjemnych, wzbogacających twoje życie – dobra robota.

WZROST ŚWIADOMOŚCI

Zwiększenie świadomości swoich myśli, zachowań i schematów reagowania to sygnał wskazujący na dobrze ukierunkowany proces terapeutyczny. Idziesz w słuszną stronę, kiedy coraz bardziej rozumiesz siebie, powtarzające się reakcje, impulsywne zachowania. Psychoterapia ma na celu zwiększenie świadomości sowich zachowań, które wydają się utrudniać życie – są nieadaptacyjne, prowadzą do cierpienia.

Często są to wszelkie wzorce nieświadomie powtarzanych schematów z przeszłości. Pomocna terapia to taka, która służy lepszemu rozumieniu co kieruje twoimi decyzjami i odkrywa jakie schematy dyktują twoim życiem.

ZWIĘKSZONE POCZUCIE SPRAWCZOŚCI

Sam wzrost świadomości to duży postęp. Kolejnym krokiem w tym obszarze to wewnętrzne poczucie, że mogę świadomie podejmować decyzje zgodne z moim Ja.

Wewnętrzne Ja to emocje i potrzeby, które wyznaczają kierunek działania. Terapia pozwala wykształcić poczucie wewnętrznej sprawczości, a także umiejętność podejmowania służących dla siebie decyzji – podejmowania zachowań zgodnych z wewnętrznymi potrzebami.

To oznacza również nie kierowanie się impulsami. Terapia działa, kiedy jesteś w stanie zatrzymać się pomiędzy emocją a zachowaniem i świadomie podążać za tym, co dla ciebie dobre.

Realizowanie potrzeb, podążanie za swoimi celami, coraz pełniejsze życie w zgodzie ze sobą to coś, co przybliża do szczęścia i wolności.

ZMIANA STOSUNKU DO SIEBIE

Skuteczna terapia to także małe kroki w kierunku pełniejszej akceptacji siebie. Wzrost poczucia własnej wartości to często długotrwała praca nad sobą.

W psychoterapii można jednak zauważać powolne zmiany, które świadczą o zbliżaniu się do bardziej stabilnego, pozytywnego obrazu siebie.

Osłabienie głosu krytyka wewnętrznego lub postrzeganie go jako mniej surowego, więcej troski wobec siebie, częstsze przyzwalanie sobie na błędy,. Ale także zmniejszenie presji „wewnętrznego perfekcjonisty”, nauka odpoczynku i dawania sobie przyjemności, powolne „odpuszczanie” wysokim oczekiwaniom wobec siebie.

 To wszystko kroki ku zdrowszemu traktowaniu siebie. Jeśli terapia pomaga ci w ich stawianiu, jesteś na dobrej drodze.

RADZENIE SOBIE Z KRYZYSAMI

Wyznacznikiem efektywnej terapii jest także zwiększona zdolność radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami.

Nie oznacza to całkowitej stabilności emocjonalnej czy odczuwania głębokiego spokoju w kryzysowych momentach życia.

Radzenie sobie z silnym stresorem to raczej świadomość swoich emocji, umiejętność zadbania o ich regulację i poszukiwanie ukojenia. To także sięganie po wsparcie, umiejętność funkcjonowania w życiu codziennym pomimo odczuwania napięcia.

Każda osoba zgłaszająca się na terapię nazywa swoje własne cele, do których osiągnięcia chce zmierzać. Jeśli czujesz, że przybliżasz się do nich choć trochę, to dobry znak.

Terapia wymaga otwartości i cierpliwości. Początki uczestnictwa w procesie terapii mogą przynosić ulgę, lecz również powodować pogorszenie samopoczucia. Jest to naturalny efekt procesu zagłębiania się w siebie – swoje emocje, mroczne miejsca.

 Często to pierwszy moment odmrażania trudnych uczuć, często schowanych od długiego czasu, niechcianych i wygnanych.

To także dotykanie traumatycznych zdarzeń, wypartych ze świadomości lub głęboko przykrytych. Odkrywanie tego co trudne to droga wymagająca odwagi – jednocześnie jedyna pozwalająca stać się w pełni sobą.

Terapeuta w postaci towarzysza wędrówki to osoba, na której można się oprzeć, aby ścieżka poznawania i integrowania siebie była możliwa do przejścia. Psychoterapeuta to ktoś, kto zaświeci latarką we mgle, aby choć trochę oświetlić drogę i chwyci za rękę w stromych momentach trasy.

Jeśli więc widzisz, że przy pomocy terapeuty- towarzysza poruszasz się do przodu i jesteś coraz bliżej celu – wędrówka jest warta kontynuacji.

Jeżeli uważasz, że to Twój moment do podjęcia skutecznej psychoterapii, To

Psychoterapeuci Warszawskiego Centrum Psychoterapii TERAPIA NASTROJE – zapraszają Cię na pierwszą sesję terapeutyczną.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *